Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2019, 11

Üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.09.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja elamuseaduse § 37¹ alusel.

§ 1.   Üüri piirmäärad

  Kehtestada Saarde valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele ja Osaühing Saarde Kommunaal hallatavatele eluruumidele, äripindadele ja muudele ruumidele üüri piirmäärad ühe ruutmeetri kohta vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsusel hinnata kehtivates üürilepingutes kokkulepitud üüri suurused käesoleva määrusega arvestades üle ja viia määrusega kooskõlla hiljemalt 01. aprilliks 2020.a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 16. detsembri 2015.a määrus nr 18 „Üüri piirmäärade kehtestamine (RT IV, 23.12.2015, 27) ja Surju Vallavolikogu 23. septembri 2011.a määrus nr 15 „Üüri piirmäära kehtestamine“ (RT IV, 19.10.2013, 54).

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Üüri piirmäärad

/otsingu_soovitused.json