Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2019, 33

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Vastu võetud 17.10.2019 nr 19
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 määrus nr 13 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022".

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2020-2023 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. Tallinna linna 2020. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast eelarvestrateegiast.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json