Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu Muuseumi arengukava 2020-2027

Muhu Muuseumi arengukava 2020-2027 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2022, 15

  Muhu Muuseumi arengukava 2020-2027
  [RT IV, 25.10.2022, 7 - jõust. 28.10.2022]

  Vastu võetud 21.11.2019 nr 41
  RT IV, 27.11.2019, 4
  jõustumine 01.01.2020

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.10.2022RT IV, 25.10.2022, 728.10.2022

  Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lg 1 p 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 37 lg 3 p 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Muhu Muuseumi arengukava aastateks 2020-2027 vastavalt käesoleva määruse lisale 1 ja tegevuskava vastavalt käesoleva määruse lisale 2. Kinnitada Muhu Muuseumi finantsplaan aastani 2027 vastavalt lisale 3.

  [RT IV, 25.10.2022, 7 - jõust. 28.10.2022]

  § 2.   [Käesolevast tekstist väljajäetud]

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2020

  Lisa 1 Arengukava 2020-2027
  [RT IV, 25.10.2022, 7 - jõust. 28.10.2022]

  Lisa 2 Tegevuskava
  [RT IV, 25.10.2022, 7 - jõust. 28.10.2022]

  Lisa 3 Finantsplaan
  [RT IV, 25.10.2022, 7 - jõust. 28.10.2022]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json