Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 kinnitamine

Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2014, 34

  Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 kinnitamine

  Vastu võetud 19.11.2014 nr 15
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 vastavalt lisale.

  § 2.  Avalikustada käesolev määrus Sonda valla veebilehel http://www.sonda.ee.

  § 3.  Määrus jõustub 01.01.2015.a.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018