Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2014. aasta neljas lisaeelarve

Rae valla 2014. aasta neljas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2014, 38

  Rae valla 2014. aasta neljas lisaeelarve

  Vastu võetud 18.11.2014 nr 16

  Preambuli sisuMäärus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2014.aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 173 351 eurot.

   (2) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 60 917 eurot.

   (3) Suurendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 112 000 eurot.

   (4) Suurendada 2014. aasta likviidseid varasid 434 eurot.

   (5) Punktides 1 – 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json