EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 10

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 18.11.2015 nr 18

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) või tema poolt volitatud valla hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana.

§ 2.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Väljastatud müügipilet peab vastama kaubandustegevuse seaduse § 18 lõigete 2 ja 4 nõuetele.

§ 3.   Müügipileti hinnad tänavakaubanduses

  (1) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind sõltuvalt kaubagrupist:
  1) tööstuskaup 5 eurot;
  2) toidukaup 3 eurot;
  3) käsitöö ja omatoodang (aia- ja põllusaadused, mesi) 1 euro;
  4) istikud, seemned, igasugused taimed, kuused 2 eurot;

  (2) Kehtestada ühe kuu ühe müügikoha müügipileti hinnad sõltuvalt kaubagrupist:
  1) tööstuskaup 15 eurot;
  2) toidukaup 8 eurot;
  3) käsitöö ja omatoodang (aia- ja põllusaadused, mesi) 5 eurot;
  4) istikud, seemned, igasugused taimed, kuused 10 eurot.

  (3) Müügipilet väljastatakse kuni üheks aastaks ning müügipileti hind saadakse ühe kuu hinna korrutamisel kuude arvuga.

§ 4.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  Kehtestada ühe päeva ühe müügikoha müügipileti hinnad sõltuvalt kaubagrupist avalikul üritusel:
  1) toidukaup 10 eurot, elektrienergia tarbimise korral 15 eurot;
  2) tööstuskaup 10 eurot;
  3) toitlustamine vallavalitsuse poolt korraldataval jaanipäevaüritusel ja suvelõpupeol 50 eurot;
  4) toidukaupade (jäätis, suhkruvatt jne) müük vallavalitsuse poolt korraldataval jaanipäevaüritusel ja suvelõpupeol 10 eurot, elektrienergia tarbimise korral 15 eurot;
  5) tööstuskaupade müük vallavalitsuse poolt korraldataval jaanipäevaüritusel ja suvelõpupeol 20 eurot;
  6) teenused (nt batuut lastele jne), mille pakkumiseks vajatakse elektrienergiat 15 eurot;
  7) teenused (nt näomaalingud jne), mille osutamiseks ei ole vaja elektrienergiat 5 eurot.

§ 5.   Müügipileti eest tasumine

  Müügipileti hind tasutakse sularahas vallavalitsuse kassasse või ülekandega vallavalitsuse arvelduskontodele EE441010902014162006 (AS SEB Pank) või EE622200221051203004 (Swedbank AS) enne müügipileti väljastamist. Makse selgituseks tuleb märkida kas tasutakse kauplemise eest tänavakaubanduses või avalikul üritusel (avaliku ürituse puhul ürituse kuupäev ja milline avalik üritus) ja kaubagrupi nimetus.

§ 6.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal.

  (2) Müügipileti elektroonilise kättetoimetamise korral saadetakse pilet taotleja poolt antud elektronposti aadressile. Müügipilet peab olema digitaalallkirjastatud.
Müügipilet toimetatakse isikule kätte elektrooniliselt, kui isik on sellega nõus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Halinga Vallavolikogu 19.10.2011. a määrus nr 20 „Müügipileti hinna kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json