Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 14

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Vastu võetud 17.11.2015 nr 58
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Lääne-Saare valla haldusterritooriumil 01. jaanuar 2016 kuni 31. detsember 2016.

§ 2.  Maamaksumäär

  Maa maksumääraks on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuarist 2016

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees