HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 40

Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 31.10.2011 nr 13
RT IV, 30.04.2012, 41
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2014RT IV, 03.07.2014, 2506.07.2014
16.11.2015RT IV, 25.11.2015, 401.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 37; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted
[RT IV, 25.11.2015, 4 - jõust. 01.01.2016]

Käesoleva määrusega kehtestatakse Elva linna koolieelsete lasteasutuste ja alusharidusteenuse ostmisel Elva linna teeninduspiirkonnas tegutsevate lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa määr.

§ 2.  Lapsevanema poolt kaetav osa ja tasumise periood

 (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi Osalustasu) ühe lapse kohta kuus alates 01.09.2014 on 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 25.11.2015, 4 - jõust. 01.01.2016]

 (3) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga.

 (4) Osalustasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.
[RT IV, 25.11.2015, 4 - jõust. 01.01.2016]

 (5) Lapsevanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva linn ning lasteaias käib üheaegselt kolm või enam last, võib lapsevanem taotleda kolmanda ja iga järgneva lapse osalustasust vabastamist.
[RT IV, 25.11.2015, 4 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.