EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2016, 3

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 17.11.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse müügipileti hind kauplemisel tänava- ja turukaubanduses või avalikul üritusel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil avalike ürituste korraldamisel, millele ei ole vajalik taotleda avaliku ürituse korraldamise luba, ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ning nendele avalikele üritustele kehtivad tänava- ja turukaubanduse müügipileti hinnad.

§ 2.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust, peab esitama kaubanduse korraldajale vormikohase taotluse. Müügipileti taotluse vorm on kehtestatud määruse lisana 1.

  (3) Kaubanduse korraldaja väljastab vormikohase müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist. Müügipileti vorm on kehtestatud määruse lisana 2.

§ 3.   Müügipileti hind

  (1) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind tänava- ja turukaubanduses:
  1) ühe päeva müügipilet 2 eurot;
  2) ühe kuu müügipilet 7 eurot;
  3) kolme kuu müügipilet 16 eurot.

  (2) Müügipilet väljastatakse tähtajaga kuni kolm kuud.

  (3) Kehtestada müügipileti hind avalikul üritusel kauplemisel:
  1) müügikoha suurusega kuni 4 m² müügipilet taaskasutustoodete, käsitöö- ja omatoodanguga kauplemisel 7 eurot;
  2) müügikoha suurusega kuni 4 m² müügipilet tööstus- ja toidukaubaga kauplemisel 15 eurot;
  3) müügikoha suurusega kuni 14 m² müügipilet toitlustamisel ja/või lahja alkohoolse joogi jaemüügil 35 eurot;
  4) müügikoha suurusega üle 14 m² müügipilet toitlustamisel ja/või lahja alkohoolse joogi jaemüügil 60 eurot;
  5) müügikoha suurusega kuni 30 m² müügipilet lõbustustel, atraktsioonidel 35 eurot;
  6) müügikoha suurusega üle 30 m² müügipilet lõbustustel, atraktsioonidel 60 eurot.

  (4) Elektri kasutamise vajadusel lisandub müügipileti hinnale tasu vastavalt Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse koostatud hinnakalkulatsioonile.

  (5) Kaubanduse korraldajal on lubatud valla elanikele suunatud üritustel erandkorras väljastada müügipiletid kauplemiseks tasuta heategevuslikul eesmärgil kauba müügi/teenuse pakkumise korral.

  (6) Vallavalitsusel on kaubanduse korraldaja põhjendatud taotlusel õigus teha müügipileti hindadele soodustusi või väljastada müügipilet tasuta.

  (7) Müügipileti kasutamata jätmisel müügipileti tasu ei tagastata.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 17.02.2005 määrus nr 3 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 10.03.2011 määrus nr 8 „Müügipileti hinna kehtestamine Saku kevadlaadal“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 Taotlus

Lisa Lisa 2 Müügipilet

/otsingu_soovitused.json