HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2016, 36

  Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 22.11.2016 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 19 lg 4 alusel ja arvestades Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 26. novembri 2012. a käskkirja nr 515 „Arengukava koostamise juhised Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevatele asutustele”.

  § 1.   Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

  Urmas Klaas
  linnapea

  Jüri Mölder
  linnasekretär

  Lisa Tartu Kroonuaia Kooli arengukava

  /otsingu_soovitused.json