Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2020, 1

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Vastu võetud 17.11.2020 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla arengukava 2018–2030 uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.   Arengukava tegevuskavade koostamine

  Arengukava juurde koostatakse iga-aastaselt enne järgmise aasta vallaeelarve piirmäärade kehtestamist tegevuskava valdkondade kaupa. 2021.a tegevuskavad esitatakse 2020. aasta lõpus.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 määrus nr 79 „Märjamaa valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine“

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Lisa  Arengukava lisa 1 - investeeringute kava

Lisa Arengukava lisa 2 - eelarvestrateegia 2021-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json