Teksti suurus:

Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2020, 17

Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 19.11.2020 nr 49

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 6,5% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json