Teksti suurus:

Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 3

Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel ning tuginedes „Nõo valla eelarvestrateegiale 2023 – 2026“.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta määruse § 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 7% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ehk 45 eurot ja 75 senti kuus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Krista Kvarnström
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json