ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022-2032

Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022-2032 - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
  Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 5

  Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022-2032

  Vastu võetud 16.11.2022 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 37 lg 3 p 2 ja Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 27 „Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 3 lg 2 ning § 14 lg 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022-2032 vastavalt lisale.

  § 2.   Avalikustada Tabivere soojamajanduse arengukava 2022-2032 valla veebilehel.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 26 „Tabivere soojusmajanduse arengukava 2016-2030 kinnitamine".

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Vahur Poolak
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022-2032

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json