Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 7

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 3 ja 6, rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengudokumentide kinnitamine

  (1) Kiita heaks ja kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 1 ja Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 3.

  (2) Kiita heaks ja kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 2 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 4.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määrus nr 20 „Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine“.

  (2) Saare maakonna arengudokumendid „Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035“ ning „Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026“ jõustuvad pärast nende vastu võtmist Saaremaa Vallavolikogu poolt.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees

Lisa 1 Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035

Lisa 2 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026

Lisa 3 Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035

Lisa 4 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json