Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paide linna 2022. aasta 3. lisaeelarve

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 11

Paide linna 2022. aasta 3. lisaeelarve

Vastu võetud 17.11.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Paide linna 2022. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Paide linna 2022. aasta 3. lisaeelarve summas 753 373 eurot vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tarmo Alt
linnavolikogu esimees

Lisa 1 Paide linna 2022. aasta 3. lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json