Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiumaa valla 2022. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 12

Hiiumaa valla 2022. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 17.11.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Hiiumaa valla 2022. aasta II lisaeelarve

  Võtta vastu Hiiumaa valla 2022. aasta II lisaeelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

  2) eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Anu Pielberg
Hiiumaa Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koondeealrve

Lisa 2 Eelarve ametiasutuste lõikes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json