Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 14

2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 22.11.2022 nr 18

Käesolev määrus on koostatud võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 ja Tõrva Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 23 „Tõrva valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvid 11 ja 12 ning vallavalitsuse poolt koostatud lisaeelarve eelnõu.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva valla 2022. aasta lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 108 089,80 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 108 089,80 eurot;
  3) põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas 229 908,80eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
volikogu esimees

Lisa 2022. aasta lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json