ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2016, 1

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 14.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse lähtudes Rakvere Vallavolikogu määrusest 29.05.2013 nr.4 „ Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ ja asjaolust, et alates 18.09.2008, millal hakkasid kehtima Lasila, Levala ja Karitsa külades praegu kehtivad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad, on kulutused vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks oluliselt kasvanud; ning vajadusest ühtlustada Lasila , Levala ja Karitsa külade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad Rakvere valla AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Veltsi, Arkna, Lepna, Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma) kehtivate teenustasudega.

§ 1.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada Lasila, Levala ja Karitsa külades, kus vee-ettevõtjaks on Rakvere Vallavalitsus, järgmised veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad:
  1) tasu võetud vee eest - 1.11 €/m³;
  2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp (elanikkond) eest - 1.00 €/m³.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Rakvere Vallavalitsuse 09.12.2010 määrus nr 19 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.03.2016.a.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json