ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 9

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 17.01.2018 nr 4
jõustumine 01.02.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Räpina vallas toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluasemekulude piirmäärad.

 (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna omandis või kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m2 perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

 (3) Kui eluruumi tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind.

 (4) Kui üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

 (5) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2

 (6) Jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kompenseerimiseks tuleb toimetulekutoetuse taotlejal esitada kulusid tõendavad dokumendid vastavate kulutuste osas.

§ 2.  Eluasemekulude piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) üür kuni 3,0 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1,5 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro 1 m2 kohta kuus;
 4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot isiku kohta kuus;
 5) kütus kaugkütte ja soojaveevarustuse korral – tarbitud soojusenergia ja jaotamisteenuse kulud kompenseeritakse vastavalt kehtestatud hinnale kuni 4,50 eurot ruutmeetri kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumides (nt elektriküte) kompenseeritakse soojusenergia maksumus kuni 4,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ahiküttega eluruumis juhul, kui puudub tsentraalne keskküte, tahkekütte kulud kuni 1,30 eurot ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 400 eurot aastas;
 8) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 8 eurot ühe pereliikme kohta kuus (sh abonenttasu ja vee jaotamisteenuse maksumus);
 9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - tarbitud elektrienergia maksumus kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 15 eurot kuus;
 10) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
 11) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus;
 12) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile - kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
 13) olmejäätmete veo tasu - kuni 5 eurot ühe elaniku kohta kuus.

 (2) Eluasemekulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

 (3) Piirmääradest väiksemate kulude korral on toimetulekutoetuse määramise aluseks tegelikud kulud.

§ 3.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 25.06.2015 määrus nr 2 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel".

 (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 27.01.2016 määrus nr 3 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel".

 (3) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 11 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel".

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json