Teksti suurus:

Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 „Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 45

Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 „Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides“ muutmine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 4 lõike 12, Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 „Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 4 lõike 12, Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 1 lõike 4 alusel.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json