Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2018. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 62

  Raasiku valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 16.01.2018 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 7 – 11, § 21, § 23 lg 3, Raasiku valla põhimääruse § 38 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2018. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 7 217 460,70 eurot (seitse miljonit kakssada seitseteist tuhat nelisada kuuskümmend eurot ja 70 senti) vastavalt lisale.

  § 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2018. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas 5 959 189,67 eurot (viis miljonit üheksasada viiskümmend üheksa tuhat ükssada kaheksakümmend üheksa eurot ja 67 senti) vastavalt lisale.

  § 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2018. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -4 615 069,60 eurot (miinus neli miljonit kuussada viisteist tuhat kuuskümmend üheksa eurot ja 60 senti) vastavalt lisale.

  § 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2018. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas 2 825 305 eurot (kaks miljonit kaheksasada kakskümmend viis tuhat kolmsada viis eurot) vastavalt lisale.

  § 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2018. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas -531 493,57 eurot (miinus viissada kolmkümmend üks tuhat nelisada üheksakümmend kolm eurot ja 57 senti) vastavalt lisale.

  § 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Tulud 2018

  Lisa 2 Kulud 2018

  Lisa 3 Investeeringud 2018

  Lisa 4 Finantseerimine 2018

  Lisa 5 Likviidsed varad 2018

  /otsingu_soovitused.json