Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2019, 8

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 21.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.   Jõgeva Vallavalitsuse 2. aprilli 2018 määruses nr 3 "Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi § 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „85%“ tekstiosaga „90%“;


2) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:


1.Direktori asetäitja, haridustehnoloog870-1500
2.Kooli huvijuht, ringijuht, huvikooli õpetaja, õpilaskodu kasvataja, abiõpetaja, õppenõustaja, ujula instruktor, noortejuht710-1065
3. IT spetsialist, infojuht, majandusjuhataja, perevanem560-1260
4. Kultuuriasutuste loomingulised töötajad, varahoidja-rekvisiitor, tehniline juht, helitehnik, spordijuht, ujula tehnik735-950
5. Raamatukoguhoidja, AIP-konsultant750-875
6. Lasteaia õpetaja abi, tervishoiutöötaja, tugiisik560-690
7. Sekretär, juhi abi, administraator, perenaine, klienditeenindaja, müügiassistent560-800
8. Kokk, peakokk, kohviku juhataja560-980
9. Remonditööline, majahaldur, staadionihaldur, staadionirajatise meister, haldusspetsialist560-900
10. Puhastusteenindaja, majahoidja, abitööline, köögitööline, pesumasinist, aednik, laborant, riidehoidja, kütja560-590

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Aare Olgo
vallavanem

Egle Lääne
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json