HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kehtna Lasteaed Siller arengukava 2019- 2023

Kehtna Lasteaed Siller arengukava 2019- 2023 - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2019, 31

Kehtna Lasteaed Siller arengukava 2019- 2023

Vastu võetud 23.01.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Kehtna Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 81 „Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kehtestada Kehtna Lasteaed Siller arengukava aastateks 2019- 2023 (lisa 1).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Arengukava aastateks 2019- 2023

/otsingu_soovitused.json