HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2019. aastaks

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2019. aastaks - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2019, 32

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2019. aastaks

Vastu võetud 23.01.2019 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 11 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kehtestada Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammääraks täiskohaga töötamise korral 1125 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alamääraks 1250 eurot kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json