HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025

Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2022, 27

Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025

Vastu võetud 20.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 vastavalt määruse Lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json