Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2022, 32

  Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.01.2022 nr 9

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2022. aasta eelarve alljärgnevalt:
  Põhitegevuse tulud kogumahus 22 639 822 eurot;
  Põhitegevuse kulud kogumahus 22 564 138 eurot;
  Investeerimistegevus kokku 5 910 767 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Maardu linna 2022. a eelarve

  Lisa 2 Maardu linna 2022. a eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa 3 Maardu linna 2022. a eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa 4 Maardu linna 2022. a eelarve investeerimistegevus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json