Teksti suurus:

Käina Vallavalitsuse 8.9.2010.a määruse nr 4 „Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Käina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2013
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 1

Käina Vallavalitsuse 8.9.2010.a määruse nr 4 „Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 06.02.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 14 alusel.

§ 1.   Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine

  Käina Lasteaed tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaandmise korda tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad elukoht ja töökoht;
  2) paragrahv 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt: lasteaia tasu maksja nimi ja isikukood;
  3) paragrahv 2 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt: kohaliku omavalitsuse nimi, kus on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht.
  4) paragrahv 2 lõikes 8 asendatakse sõna rahvastikujärgselt sõnaga rahvastikuregistrijärgselt.

§ 2.   Käina Lasteaeda Tirtspõnni laste vastuvõtmise ja väljaandmise korra lisa muutmine

  Kinnitada lisatud avalduse vorm.

Omar Jõpiselg
Vallavanem

Helen Härmson
Vallasekretär

Lisa Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json