Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 79

Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise kord

Vastu võetud 16.01.2013 nr 1
jõustumine 21.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise kord reguleerib kandidaatide esitamist, hindamist ja eduka kandidaadi valikut Haapsalu noorsootöö tegijate hulgas (edaspidi Kord).

  (2) Käesoleva Korra kohaselt on noorsootöö tegijaks füüsiline isik, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on Haapsalu linnas oma tööga noorte vaba aja sisustamisel silma paistnud ning panustanud selle arendamisse. (Näiteks: treener, huvikooli õpetaja, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne

  (3) Käesoleva Korra järgi avaldatakse tunnustust Haapsalu Linnavalitsuse kingituse, tänukirja või aunimetuse andmisega.

§ 2.   Eesmärk

  Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

§ 3.   Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad

  (1) Kandidaate noorsootöö valdkonnas tunnustamiseks võib esitada järgmistes kategooriates:
  1) Aasta noorsootöö tegija;
  2) Haapsalu Aasta noor;
  3) Aasta koostöö;
  4) Noore sõbralik tegu;
  5) Noorte lemmik;
  6) Pikaajaline panus noorsootöösse;

  (2) Esitatavad kriteeriumid, millele kandidaat peab vastama, on sätestatud kandidaatide esitamise taotlusvormis.

§ 4.   Aunimetused

  (1) Haapsalu Aasta Noorsootöötegija (lisa 1)

  (2) Haapsalu Aasta noor (lisa 2)

  (3) Aasta koostöö (lisa 3)

  (4) Noortesõbralik tegu (lisa4)

  (5) Noorte lemmik (lisa 5)

  (6) Pikaajaline panus noorsootöösse (lisa6)

  (7) Aunimetusega kaasneb Linnavalitsuse tänukiri, kingitus, linnapea vastuvõtt. Aunimetused antakse üks kord aastas.

  (8) Aunimetuse võib ühele inimesele omistada mitmel erineval aastal.

§ 5.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

  (2) Kandidaat võib esitada iseennast soovituskirja olemasolul.

  (3) Põhjalikult argumenteeritud ettepanekuid tunnustamiseks võtab Haapsalu linnavalitsuse haridusosakond vastu üks kord aastas eelnevalt ajakirjanduses ja Haapsalu linna veebilehel väljakuulutatud ajal.

  (4) Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata Haapsalu linna noorsootöö eest vastutavale isikule.

§ 6.   Ettepanekute läbivaatamine

  (1) Ettepanekud linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga tunnustamiseks vaadatakse läbi linnavalitsuse haridusosakonna ja kultuurivaldkonna ametnike poolt ühe nädala jooksul.

  (2) Laekunud ettepanekuid tunnustamiseks vaatab läbi ja otsustab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud 5 liikmeline komisjon kuhu kuuluvad linna noortekeskuste (2), noortevolikogu ja linnavalitsuse esindajad (2). Komisjon hindab esitatud taotlusi ja valib saabunud taotluste hulgast välja kandidaadid linna noorsoootöö tegijate tunnustamiseks.

§ 7.   Tunnustuse andmine

  (1) Lõplikust valikust teavitatakse kandidaate kaks nädalat enne tunnustusürituse toimumist.

  (2) Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse ja tunnustamine toimub linna tunnustusüritusel või mõnel muul kokkulepitud viisil.

  (3) Tunnustatute nimed avalikustatakse Haapsalu linna veebilehel.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 21.01.2013.a.

Andreas Rahuvarm
Aselinnapea linnapea ülesannetes

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1. Aasta noorsootöö tegija

Lisa 2. Aasta noor

Lisa 3. Aasta koostöö

Lisa 4. Noortesõbralik tegu

Lisa 5.  Noorte lemmik

Lisa 6.  Pikaajaline panus noorsootöösse

/otsingu_soovitused.json