Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2014, 34

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine

Vastu võetud 06.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Häädemeeste Vallavolikogu 28.02.2000. a määruse nr 7 „Treimani Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“ punkti 1.6, Häädemeeste Vallavolikogu 14.01.2004. a määruse nr 1 „Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ punkti 6, Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruse nr 7 „Häädemeeste Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 9 lõike 1, Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruse nr 5 „Kabli Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 9 lõike 1, Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruse nr 8 „Massiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 9 lõike 1 ja Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruse nr 6 „Treimani Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Häädemeeste Vallavolikogu 28.02.2000. a määruse nr 7 „Treimani Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“ punkti 5.1. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „5.1. Rahvamaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Rahvamaja koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega. Töötajate töötasud määrab juhataja vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel. Töötamist rahvamajas reguleeritakse tööseadusandlusega.“

§ 2.   Häädemeeste Vallavolikogu 14.01.2004. a määruse nr 1 „Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ punkti 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „19. Huvikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Huvikeskuse ja selle struktuuriüksuse koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega. Töötamist huvikeskuses reguleeritakse tööseadusandlusega“.

§ 3.   Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruses nr 7 "Häädemeeste Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses „(6) Raamatukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega“;

2) paragrahvi 7 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Raamatukogu eelarve võtab vastu ja muudab vallavolikogu“;
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: „4.1 Raamatukogu teiste töötajate osas täidab tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem raamatukogu direktori ettepanekul. Töötajate töötasud määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel“.

§ 4.   Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruses nr 5 "Kabli Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses „(6) Raamatukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega“;
2) paragrahvi 7 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Raamatukogu eelarve võtab vastu ja muudab vallavolikogu“;
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: „4.1 Raamatukogu teiste töötajate osas täidab tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem raamatukogu direktori ettepanekul. Töötajate töötasud määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel“.

§ 5.   Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruses nr 8 „Massiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses „(6) Raamatukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega“;
2) paragrahvi 7 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Raamatukogu eelarve võtab vastu ja muudab vallavolikogu“;
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: „4.1 Raamatukogu teiste töötajate osas täidab tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem raamatukogu direktori ettepanekul. Töötajate töötasud määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel“.

§ 6.   Häädemeeste Vallavolikogu 19.03.2008. a määruses nr 6 „Treimani Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses „(6) Raamatukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepaneku alusel, arvestades asutuse eelarvega“;
2) paragrahvi 7 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Raamatukogu eelarve võtab vastu ja muudab vallavolikogu“;
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: „4.1 Raamatukogu teiste töötajate osas täidab tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem raamatukogu direktori ettepanekul. Töötajate töötasud määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel“.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json