Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2015, 8

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine

Vastu võetud 17.02.2015 nr 26

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Märjamaa Vallavolikogu 19.08.2014 määruse nr 16 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025“ lisa „Investeeringute kava 2014-2018“ asendatakse uue lisaga „Investeeringute kava 2014-2018“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

Lisa Investeeringute kava 2014-2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json