ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 4

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 17.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel on eluasemekulude piirmäärad järgmised (hinnad sisaldavad käibemaksu):
  1) üür – kuni 4,50 eurot 1m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 6 eurot 1m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 6 eurot 1m2 kohta;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  6) kaugkütte korral tarbitud soojusenergia maksumus;
  7) kohtkütte korral elektriküttega elamutes 3,5 eurot 1 m² kohta ja muu kohtkütte korral (puu-, vedel-, gaasi-, kivisöeküte) 1,5 eurot 1 m² kohta kuus;
  8) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot kuus üksi elava või perekonna esimese liikme kohta ning kuni 8 eurot kuus iga järgneva pereliikme kohta;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot kuus üksi elava või perekonna esimese liikme kohta ning kuni 20 eurot kuus iga järgneva pereliikme kohta;
  10) majapidamisgaasi maksumus, kuid mitte rohkem kui 8 eurot kuus üksi elava või perekonna esimesele liikme kohta ning kuni 6 eurot kuus iga järgneva pereliikme kohta;
  11) olmejäätmete veotasu maksumus, kuid mitte rohkem kui 8 eurot kuus üksi elava või perekonna esimese liikme kohta ning kuni 5 eurot kuus iga järgneva pereliikme kohta;
  12) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind- kuni 0,2 eurot 1 m² kohta kuus;
  13) hoonekindlustuse kulu, kuid mitte rohkem kui 0,2 eurot 1 m² kohta kuus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 20. mai 2015. a määrus nr 10 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ (RT IV, 28.05.2015, 14).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2016. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json