HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Audru Lasteaia arengukava 2016 – 2018

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 60

Audru Lasteaia arengukava 2016 – 2018

Vastu võetud 11.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ning Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 19 „Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

§ 1.  Audru Lasteaia arengukava kinnitamine

  Kinnitada Audru Lasteaia arengukava aastateks 2016 – 2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa Audru Lasteaia arengukava 2016-2018.