HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava 2016 – 2020

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2016, 62

Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava 2016 – 2020

Vastu võetud 11.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 20 “Lindi Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine“ § 30 ning Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 19 „Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

§ 1.   Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava aastateks 2016 – 2020 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa  Lindi Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2020.

/otsingu_soovitused.json