Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2018, 52

Räpina valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 21.02.2018 nr 9
, rakendatakse alates 1.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 „Räpina valla finantsjuhtimise kord § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2018. aasta eelarve:
  1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) Põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2;
  3) Põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3;
  4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud vastavalt lisale 4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 1 400 000 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Rapina valla 2018. aasta eelarve lisad

/otsingu_soovitused.json