EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2018, 53

Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 14.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad. Määrust ei rakendata Antsla Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning mittetulundusühingute poolt avaldatavatele kuulutustele.

§ 2.  Hindade kehtestamine

 (1) Kehtestada alates 1. märtsist 2018 reklaami ja kuulutuste hinnad:
 1) 1/48 lk (44x42 mm) 10 eurot;
 2) 1/24 lk (44x89 mm) 20 eurot;
 3) 1/12 lk (44x183 mm 40 eurot;
 4) 1/8 lk (93x136 mm) 50 eurot;
 5) 1/6 lk (93x183 mm) 60 eurot;
 6) 1/4 lk (142x183 mm) 70 eurot;
 7) 1/2 lk (142 x 371 mm) 140 eurot;
 8) 1 lk (289 x 371 mm) 200 eurot.

 (2) Reakuulutus füüsilistele isikutele (kuulutuse pikkus on kuni 40 sõna) - 3,50 eurot.

 (3) Reakuulutus juriidilistele isikutele (kuulutuse pikkus on kuni 40 sõna) - 7,00 eurot.

 (4) Antsla valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuulutused avaldatakse tasuta.

§ 3.  Relaami või kuulutuse avaldamiseks taotluse esitamine

 (1) Taotlus reklaami või kuulutuse avaldamiseks esitatakse kirjalikult e-posti aadressile: vald@antsla.ee või Antsla Vallavalitsusele aadressil F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla vald Võru maakond.

 (2) Antsla valla ajalehe toimetajal on reklaami või kuulutuse avaldamise osas otsustusõigus. Üldjuhul jäetakse reklaam või kuulutusi avaldamata:
 1) vaba reklaampinna puudumisel;
 2) on vastuolus heade kommetega.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
Vallavanem

Kersti Käis
Vallasekretär