Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus isikuandmete töötlemiseks

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus isikuandmete töötlemiseks - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 23

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus isikuandmete töötlemiseks

Vastu võetud 20.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

  (1) Kinnitada ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Muhu Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja kellel on õigus Muhu Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid töödelda:
  1) keskkonnaspetsialist;
  2) ehitusspetsialist;
  3) vallasekretär.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametnikel juhinduda vallavalituse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008.a määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

  (4) Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallavanem.

§ 2.   Kohtuvälise menetleja tunnistus

  (1) Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistusel toodud andmete koosseis vastavalt määruse lisale.

  (2) Kohtuvälise menetleja tunnistusi väljastab ja nende üle peab arvestust valla kantselei.

  (3) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud kohtuvälise menetleja tunnistuse selle väljaandjale tagastama.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Muhu Vallavalitsuse12.03.2013. a määrus nr 2 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Raido Liitmäe
vallavanem

Ave Toomsalu
vallasekretär

Lisa Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse andmete koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json