Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2019. aasta eelarve

Muhu valla 2019. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 41

  Muhu valla 2019. aasta eelarve

  Vastu võetud 21.02.2019 nr 26

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale 1 (lisa 5 lehel), kinnitada eelarve kogumaht 4 237 774 €, investeerimistegevus 849 459 €, reservfond 55 000 €.

  § 2.   Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2 (lisa 18. lehel).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuar 2019.a.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa1 Eelarve

  Lisa2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json