Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kastre valla tunnustamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 62

Kastre valla tunnustamise kord

Vastu võetud 19.02.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 14 lõike 1 ja Kastre valla põhimääruse § 10 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Kastre valla vapimärgi andmise ja tunnustamise korra.

§ 2.   Vapimärk

  (1) Vapimärk on valmistatud hõbedast.

  (2) Hõbeda sisaldus on 92,5 protsenti.

  (3) Vapimärgi mõõdud on 11,7 x 13,6mm.

  (4) Vapimärk on Kastre valla vapi kujuline.

§ 3.   Vapimärgi andmise alused

  Kastre valla hõbedast vapimärk (edaspidi vapimärk) koos tänukirjaga antakse füüsilisele isikule silmapaistvate ja üldkasulike teenete eest ning isikutele, kes on pikka aega täitnud tööülesandeid Kastre valla huvides.

§ 4.   Vapimärgi taotlemine

  (1) Vapimärgi taotlusi on õigus esitada volikogu esimehel, vallavanemal, vallavolikogu komisjonide esimeestel, vallavalitsuse liikmetel ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel.

  (2) Taotlus esitatakse kirjalikult vallavalitsusele. Taotlus peab sisaldama andmeid vapimärgi kandidaadi kohta ja põhjendust tunnustamiseks.

§ 5.   Vapimärgi andmine

  (1) Vapimärgi andmise kinnitab vallavolikogu oma otsusega.

  (2) Vapimärgi koos tänukirjaga annab pidulikult kätte volikogu esimees.

  (3) Vapimärk antakse füüsilisele isikule ainult üks kord.

  (4) Vapimärk ei kuulu asendamisele.

  (5) Vapimärgi saajate kohta peetakse arvestust vallavalitsuses.

  (6) Vapimärk antakse ühel kalendriaastal kuni kolmele saajale.

§ 6.   Vapimärgi kandmine

  (1) Vapimärki võib kanda isik, kellele see on antud.

  (2) Vapimärki kantakse piduliku riietuse juures.

  (3) Vapimärki kantakse vasakul pool rinnal riiklike teenetemärkide järel.

§ 7.   Kastre valla aasta sündmuse valimine

  (1) Kastre valla aasta sündmuse taotlusi on õigus esitada kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel.

  (2) Arvesse lähevad möödunud kalendriaastal Kastre vallas toimunud sündmused.

  (3) Laekunud taotlustest valib vallavalitsus välja kuni 20 sündmust, mis lähevad rahvahääletusele.

  (4) Enim hääli saanud sündmuse korraldajale annab rahalise preemia ja tänukirja pidulikult üle vallavanem.

§ 8.   Kastre valla aasta teo valimine

  (1) Kastre valla aasta teo taotlusi on õigus esitada kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel.

  (2) Kastre valla aasta teo sooritajaks võib olla eraisik, inimgrupp või juriidiline isik.

  (3) Arvesse lähevad möödunud kalendriaasta Kastre vallaga seotud teod.

  (4) Laekunud taotlustest valib vallavalitsus välja kuni 20 tegu, mis lähevad rahvahääletusele.

  (5) Enim hääli saanud teo korraldajale annab mitterahalise auhinna ja tänukirja pidulikult üle vallavanem.

§ 9.   Kastre valla aasta vabakonna valimine

  (1) Kastre valla aasta vabakonnaks võib saada Kastre vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või kogukond.

  (2) Kastre valla aasta vabakonna valib volikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

  (3) Arvesse võetakse möödunud kalendriaasta tegevused.

  (4) Valitud aasta vabakonna esindajale annab rahalise preemia ja tänukirja pidulikult üle vallavanem.

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 22. veebruar 2019. a.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json