Teksti suurus:

Hiiumaa valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 63

Hiiumaa valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 21.02.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Hiiumaa valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Võtta vastu Hiiumaa valla 2019. aasta eelarve:
 1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.  Volituste andmine

 (1) Hiiumaa Vallavalitsusel on õigus investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarvesse planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majanduskulusid.

 (2) Hiiumaa Vallavalitsusel on õigus võtta laenu eelarves kinnitatud summa ulatuses, teavitades sellest Hiiumaa Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Eelarve ametiasutuste lõikes

/otsingu_soovitused.json