Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 68

Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõige 6 alusel.

§ 1.   Valla põhimääruse muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruses nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) muudetakse 9. peatüki pealkirja ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„9. peatükk EELARVE MENETLEMISE KORD“;
  2) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 36 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 36 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(2) Eelarve eelnõu koostatakse põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaani täpsusega, kui seadus ei sätesta teisiti.“
  5) paragrahvi 36 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(3) Vallavalitsus liigendab oma korraldusega volikogu poolt vastu võetud eelarve detailsemalt tegevusalade, hallatavate asutuste ja valdkondade ning kontogruppide lõikes“.
  6) paragrahvi 37 lõiked 3 – 7 tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvid 38 – 40 tunnistatakse kehtetuks.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json