Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2021, 8

Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" muutmine

Vastu võetud 18.02.2021 nr 126

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määrust nr 151 "Restaureerimistoetus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti tööde kogumaksumusest. Ehitise detaili restaureerimistoetuse ülemmäär on 5000 eurot, kuuride restaureerimistoetuse ülemmäär on 7000 eurot. Toetus määratakse täiseurodes.";
  2) määruse paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Ehitise detaili restaureerimistoetust ei anta interjööridetailidele ning katuse- ja fassaadikatte, sadeveetorude ja -rennide seisukorra taastamiseks ega muudeks hooldusremonditöödeks (värvkatte uuendamine, vihmaveesüsteemide puhastamine ja korrastamine, purunenud klaaside asendamine, tarinditelt sinna kogunenud saaste eemaldamine jms)."
  3) määruse paragrahvi 5 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"5) vähemalt kahe erineva ettevõtja (mälestiste puhul muinsuskaitse pädevustunnistusega) hinnapakkumus toetuse abil restaureeritava(te) detaili(de) restaureerimistööde maksumuse kohta või materjalide maksumuse eeldatav kalkulatsioon, kui taotleja teeb tööd ise;";
  4) määruse paragrahvi 17 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) töö ei ole tehtud kvaliteetselt, mistõttu ei ole töö eesmärk täidetud;".

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json