Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 12 „Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise kord“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 3

Pärnu Linnavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 12 „Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.02.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 29. märtsi 2018. a määruses nr 12 „ Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise kord“ teha järgmised muudatused:


1) paragrahv 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Eelistatult toetatakse riigi kaitse all oleva kinnismälestise, üldplaneeringus väärtuslikuks üksikobjektiks määratud hoone ja Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (edaspidi muinsuskaitseala), selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuva hoone, sh kirikuhoone, avariilise olukorra likvideerimist (sh hoone kandekonstruktsioonide vahetuse), arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja rekonstrueerimist.“;
2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olev kinnismälestis, üldplaneeringus väärtuslikuks üksikobjektiks nimetatud hoone või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuv hoone, sh kirikuhoone.“;
3) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele kinnismälestistele, üldplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratud hoonele või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json