HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2014, 8

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Vastu võetud 12.03.2014 nr 23
jõustumine 01.04.2014

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.  Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Põlva valla haldusterritoorium.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 11. aprilli 2011. a määrus nr 12 "Põlva valla koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine" ja Põlva Linnavalitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 16 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. aprillist.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees