Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2015, 13

Valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.03.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 § 38 lg 1kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Eelarve

  Tõstamaa valla 2015. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 5 lõige 2 alusel eelarveosadena:
  1) põhitegevuse tulud 1 557 709€;
  2) põhitegevuse kulud 1 497 025€;
  3) investeerimistegevus 11 550€;
  4) finantseerimistegevus 74 900€;
  5) likviidsete varade muutus 2 666€.

§ 2.   Volituste andmine

  Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel on Tõstamaa Vallavalitusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras:
  1) laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida ka eraldise sihtotstarve;
  2) vallavalitsus informeerib sellisest eelarvet täpsustavast korraldusest koheselt volikogu.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees

Lisa Tõstamaa valla 2015. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json