HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimuste kehtestamine

Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimuste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2015, 20

Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimuste kehtestamine

Vastu võetud 18.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ühistranspordiseaduse § 4, § 5 lõike 1 punkti 9, § 24 lõike 2 punkti 4, § 27 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimusi.

§ 2.   Sõidupiletite hindade kehtestamine

  Kehtestada koolibussi sõidupileti hinnad veoliinidele alljärgnevalt:
  1) Tori-Piistaoja 0,50 eurot;
  2) Piistaoja-Tori 0,50 eurot;
  3) Tori-Kuiaru 0,50 eurot;
  4) Kuiaru-Tori 0,50 eurot;
  5) Tori-Sindi 0,50 eurot;
  6) Sindi-Tori 0,50 eurot;
  7) Tori-Võlli 0,50 eurot;
  8) Võlli-Tori 0,50 eurot;
  9) Tori-Aesoo Lisa 1;
  10) Tori-Riisa Lisa 2.

§ 3.   Tasuta sõidu kehtestamine

  (1) Kehtestada ühistranspordiseaduses § 27 sätestatud soodustustele lisaks tasuta sõidu õigus üldhariduskooli õpilastele.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) § 3 lõikes 1 nimetatud tasuta sõiduõigus kehtib õpilaspileti esitamisel.

  (2) Vedaja on kohustatud ette valmistama ja väljastama vastava maksumusega sõidupileti.

  (3) Kooliõpilaste ringil võimaldatakse täiskasvanutele transporti üksnes vabade kohtade olemasolul.

  (4) Vallavalitsus on kohustatud kontrollima käesoleva määruse § 2, § 3 ja §4 lõigetes 2 ja 3 käsitletud tingimuste täitmist vedaja poolt.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.04.2015.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

Lisa  1 Tori-Aesoo

Lisa  2 Tori-Riisa

/otsingu_soovitused.json