Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2019. aasta eelarve

Loksa linna 2019. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2019, 16

Loksa linna 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 21.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ja Loksa linna põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Loksa linna 2019. aasta eelarve.

  Põhitegevuse tulud kogumahus 3 838 591,60 eurot
Põhitegevuse kulud kogumahus 3838097,03 eurot
Investeerimistegevus summas 999,00 eurot
Finantseerimistegevus summas -150 000,00 eurot
Likviidsete varade muutus - 148 506,43 eurot

§ 2.   Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

§ 3.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2019. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2019 aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json