Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018 määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2022, 9

Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018 määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 23.03.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018 määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus“ § 3 lõikeid 1 ja 3 ning sõnastada need järgmiselt:

„(1) Komisjonis on vähemalt 3 liiget.
(3) Komisjoni aseesimehe kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Täht
vallavanem

Merike Ehasalu
sekretär-registripidaja vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json