HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2022, 16

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 26.01.2022 nr 6
RT IV, 29.01.2022, 2
jõustumine 01.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2022RT IV, 26.03.2022, 229.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.  Õpetaja abi töötasu alammäär
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 850 eurot kuus.
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

§ 3.  Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.

§ 4.  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 5.  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  1) 1-3 rühma korral 1865 eurot kuus;
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  2) 4-10 rühma korral 2100 eurot kuus;
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  3) 11 ja enama rühma korral 2255 eurot kuus.
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

§ 6.  Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 2030 eurot;
  2) 351-700 õpilase korral 2255 eurot;
  3) 701-900 õpilase korral 2480 eurot;
  4) üle 900 õpilase korral 2705 eurot.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus.

§ 7.  Huvikooli direktori töötasu alammäär
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

  Huvikooli direktori töötasu alammäär on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2090 eurot kuus;
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2255 eurot kuus;
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]
  3) üle 1400 õpilase korral 2660 eurot kuus.
[RT IV, 26.03.2022, 2 - jõust. 29.03.2022, rakendatakse alates 01.03.2022]

§ 8.  Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2705 eurot kuus.

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json