HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides

Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2012, 4

  Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides

  Vastu võetud 15.12.2009 nr 1
  jõustumine 01.01.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 4 lõike 12, Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 7 alusel.

  § 1.   Kehtestada Jõhvi valla huvikoolides Jõhvi valla elanike registrisse kantud laste puhul õppe-tasude vähendamise põhimõtted järgmiselt:

    (1) toimetulekuraskustega perede lapsed vabastatakse õppetasust 100% ulatuses lapsevanema taotluse alusel;
  [muudetud 14.09.2010 määrusega nr 8, jõustus 1.10.2010]

    (2) peredes, kus on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast, vabastatakse õppetasust 50% ulatuses lapsevanema avalduse alusel;
  [muudetud 14.09.2010 määrusega nr 8, jõustus 1.10.2010]

    (3) rahvusvahelise või üleriikliku konkursi laureaadid (I, II või III koht) vabastatakse õppetasust 50% ulatuses;

    (4) Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel I, II või III koha saavutanud õpilane vabastatakse õppetasust 50% ulatuses.

  § 2.   Õppetasude määra vähendamise periood on jooksva õppeaasta kahe perioodi kaupa (perioodid september–detsember, jaanuar–mai). Erandjuhtudel, kui soodustuse saamise õigus tekib perioodi keskel, loetakse õppetasu vähendamise arvestuse alguseks huvikooli direktori avalduse esitamisele järgnev kuu.

  § 3.   Õppetasude vähendamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mille vastuvõtmise aluseks on huvikooli direktori vastavasisuline taotus.

  § 4.   Õppetasu arvestamise ja tasumise kord:

    (1) õpilasele, kes asub huvikooli õppima enne jooksva kalendrikuu 16. kuupäeva, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest; õpilasele, kes asub huvikooli õppima peale 15. kuupäeva, arvestatakse õppetasu alates järgmisest kalendrikuust;

    (2) õpilasele, kes on väljaarvatud huvikooli nimekirjast, arvestatakse õppetasu jooksva kuu eest olenemata lahkumise kuupäevast;

    (3) õpilase haigestumise korral toimub õppetasu ümberarvestus lapsevanema avalduse alusel juhul, kui haigestumise periood kestis vähemalt üks kuu, selle perioodi kohta on esitatud arstitõend ning õpilane ei võtnud osa tundidest antud ajavahemikul;

    (4) õppetasu tasumine toimub pangaülekandega vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt väljastatud arvele jooksva kuu 20. kuupäevaks.

  § 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json